Globaliseringens dimensioner : nationalstat världssamhälle demokrati och sociala rörelser - Globaliseringens dimensioner är den första svenska boken som tar ett samlat grepp om globaliseringen.

4667

uppsatsen; globalisering och demokrati. 2.1 Globalisering Globaliseringen är ett svårdefinierat begrepp och en allmän definition av begreppet saknas. Till följd av detta har en bred akademisk diskussion växt fram. Denna diskussion möter vi även dagligen i debatter, media och samtal. Globalisering kan vitt beskrivas som en förändringsprocess varigenom länder och samhällen

Globaliseringens dimensioner är en introduktion och ett bidrag till denna diskussion. Författaren pekar på vikten av ett kritiskt förhållningssätt till den samtida globaliseringen - och till de myter som omger den. I boken visas hur den mångdimensionella globaliseringen synliggör vägar mot en ökad demokrati och en mer rättvis värld. Argumenten ficks stor genomslag efter murens fall när länderna i Östeuropa skulle integreras i världsekonomin och ekonomisk utveckling ansågs gå hand i hand med fred, frihet och demokrati. Kritikerna menade å sin sida att globaliseringen mest gynnade de multinationella företagen, på bekostnad av både arbetarna i väst och de fattiga i resten av världen. Globalisering, medborgarskap och demokrati Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

  1. Ida eriksson trädgårdsarkitekt
  2. Lediga jobb danske bank
  3. Brand ragunda
  4. Fördelar med blandekonomi
  5. Taylor kock köttbullar
  6. Klarnas

Den svenska folkstyrel-sen gynnar sålunda svensk ekonomi genom att skapa en social sta-bilitet och kontinuitet bl.a. genom en jämlik inkomstfördelning. Samma positiva samband finner forskarna när det gäller de former genom vilka intressegrupperna tidigare har tagit ett helhetsansvar Utbildning & Demokrati 2011, vol 20, nr 3, 29–49 Ninni Wahlström är professor i pedagogik vid Akademin för humaniora, utbild - ning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, 701 82 Örebro. E-post: ninni.wahlstrom@oru.se Utbildningens villkor – globalisering och lokal mångfald Ninni Wahlström UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 1, 89-111 Globalisering, interkulturella relationer och global rättvisa som utbildningspolitiskt problem Lotta Brantefors Inledning We are not allowed to display external PDFs yet.

24 sep 2011 Och inte bara demokrati och nation hör ihop. Än finns det ingen Men åter till huvudfrågan om globalisering versus demokrati. Vad är det som 

A2 - Jönsson Globaliseringen och ny digital teknik innebär både problem och möjligheter för det öppna samhället. Hur kan vi använda tekniken för att stärka och utveckla demokratin lokalt och globalt? Hur värnar vi ett gott samtalsklimat på internet? Hur verkar vi för demokratisk delaktighet inte bara på själva valdagen utan också mellan valen?

Globalisering och demokrati

samhälles gemensamma omvandling och sökande efter nya sätt att förstå demokrati, får en specifik skärpa utifrån det fenomen som vanligen kallas globalisering. Här …

Globalisering och demokrati

Etablerade teorier sätts på prov och behöver omprövas, kompletteras eller ersättas av andra. DEM-gruppens forskning fokuserar på dessa utmaningar. Nej till motioner globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete (UU13) Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2010 om globalisering och demokrati, de internationella finansiella institutionerna, handel och utveckling, företagens ansvar med mera. Kunskap och förståelse - redogöra för globaliseringens etiska, ekonomiska, sociala och politiska aspekter - redogöra för olika maktperspektiv relaterade till globalisering och demokrati Färdighet och förmåga - tillämpa metodologiska färdigheter på frågeställningar och dilemman skapade av globaliseringen Socialdemokraterna understryker i kommittémotion 2010/11:U306 yrkande 16 vikten av att de globala finansiella institutionerna reformeras.

I boken visas hur den mångdimensionella globaliseringen synliggör vägar mot en ökad demokrati och en mer rättvis värld. Globaliseringens dimensioner är den första svenska boken som tar ett samlat grepp om globaliseringen. Det är en utmärkt introduktion, grundbok och lärobok om den värld vi lever i och som nu är stadd i … Globaliseringens dimensioner : nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser av Håkan Thörn häftad, 2012, Svenska, ISBN 9789173899239 Samtidigt är globaliseringen en hjälp i tekniska landvinningar: genom konkurrens och innovationer kommer det fram nya klimatsmarta lösningar, från elbilar till solceller. Ett annat problem är att fattiga länder behöver tillväxt för att ta sig från fattigdomen – vilket kommer medföra mer klimatpåverkan. Vad är politisk polarisering och hur påverkar den vår demokrati? Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige tar ett grepp på den svenska politiska debatten och hur polariseringen egentligen ser ut.
Engström skulptör

Globalisering och demokrati

alla delar av samhället . Världshandeln är idag mångdubbel mot vad den var under det kalla kriget. Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp. Vad är globalisering? Går det att generalisera i Nord-Syd-frågor?

På några få decennier har den liberala demokratin blivit en global moralisk norm.
Statistical sensor fusion

alfahemolytiska streptokocker
jane eyre sparknotes
lantmateriet min fastighet
hm kristianstad oppettider
ljungblads konditori

10 apr 2017 Jag kommer att kalla det en ekonomiskt liberal globalisering. intressemotsättning som växer fram i nästan varje västerländsk demokrati.

AU - Fernández, Christian. AU - Johansson, Jonas. AU - Jerneck, Magnus.


Handelsbanken alvik öppetider
grekisk fabelförfattare 500 f kr

Om demokrati uttrycker idén om självbestämmande inom ett avgränsat område, det lokala och nationella territoriet, betecknar globalisering 

Politik i globaliseringens tid. Studentlitteratur AB. 2001. till exempel i sin rapport ”Globalisering och Demokrati” att globalisering är: ”Ett sätt att beskriva samhällelig förändring i riktning mot en mer global värld… Globaliseringen betraktas generellt som ett samlingsnamn för en intensifiering i global skala av ekonomiska, Globalisering (av global), förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. Globalisering beskrivs alltså som en slags integrationsprocess genom vilka stater och samhällen blir allt mer ömsesidigt beroende av varandra. Och inte bara demokrati och nation hör ihop.

14 sep 2014 Problemet är att miljöfrågorna ofta är globala medan demokratin är och en omfattande globalisering av ekonomi, kultur och kommunikation.

Nationell  En längre B-uppsats från programmet Statsvetenskap (Politiska och historiska studier), där eleven undersöker välfärdsstaten ur ett demokrati- och globaliseri 14. ANALYS. 18.

Utförlig titel: Globaliseringens dimensioner, nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser, Håkan Thörn; Omfång: 264 s.